Leerlingvolgsysteem en instroom

Om duidelijk zicht te hebben op de ontwikkeling van kinderen is het van belang dat alle leerlingen systematisch “gevolgd” worden tijdens hun schoolloopbaan. Dit betreft de ontwikkeling op leerstofgebied maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Ook is het van belang dat de school aan het begin van de schoolperiode al gegevens heeft over de ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren. Op die manier kunnen risicoleerlingen tijdig gesignaleerd worden en kan de juiste hulp geboden worden. Vervolgens is het goed om een duidelijk beeld te hebben van de onderwijskwaliteit en het effect van de gehanteerde methoden en aanpak. Er kan dan op een verantwoorde manier aan verbeterpunten gewerkt worden.

> Slotdocument


> Terug naar het BAS model