Responsiviteit

Leerkrachten bevorderen taakgericht gedrag door zich responsief op te stellen.
Bij een taak gaan een leerkracht en een leerling vaak uit van een verschillend visie op de taak en/of de uitvoering van de taak. Dan heb je te maken met een afstemmingsprobleem. De leerkracht en de leerling kunnen op een verschillendegolflengte zitten. Daarom is het noodzakelijk dat

  1. de leerkracht de leerling de gelegenheid geeft om zijn perspectief op de taak te geven
  2. de leerkracht zijn/haar perspectief afstemt op de leerling
  3. de leerling zich gewaardeerd en ondersteund voelt
  4. de leerling gemotiveerd is om taakgericht te werken
  5. de leerkracht alert moet zijn op een goede basiscommunicatie

Als een leerkracht zo handelt spreken we van responsief gedrag.

Bijlagen:


> Terug naar het BAS model