Schoolfonds

4 oktober 2018

Jaarlijks vragen we van u een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds. Uit dit fonds worden kosten betaald als traktaties bij vieringen, bloemen voor de leerkrachten, tekorten van schoolreizen e.d.

Ouders hebben bij de nieuwsbrief van 4 oktober meer informatie gekregen over het bedrag en het rekeningnummer. Wilt u bij betalen vermelden dat het om Schoolfonds gaat en de naam van uw oudste schoolgaande kind? Alvast onze dank.


Terug naar het nieuwsoverzicht