Meester- & juffendag

6 juni 2019

De meesters- en juffendag van vorige weekwoensdag was zeer geslaagd. De moedersvan de contactcommissie hebben er hard voor gewerkt. Ze hebben een heerlijk ontbijt verzorgd voor alle leerlingen enleerkrachten. Er waren zelfs gekookte eieren en genoeg te eten en te drinken voor iedereen. Na het ontbijt en de Bijbelles werden er spelletjes gedaan en kregen de leerlingen van de groepen 3-6 hun sportdiploma.

Aan het einde van de morgen werd er een touwtrekwedstrijd gehouden.

De spelletjesgroepen streden tegen elkaar tot er een winnend groepje uit de strijd kwam.

Deze groep kreeg als beloning een heerlijk stuk taart.

De leerkrachten kregen prachtige cadeaus. We willen iedereen daar hartelijk voor bedanken! Erg leuk en een mooie blijk van waardering.


Terug naar het nieuwsoverzicht