Bouwzaken

5 juni 2020

Woensdag 3 juni hebben we een overleg gehad met de gemeente Ede en vanmorgen een bouwvergadering met alle betrokken partijen. Er zijn wel wat problemen.

De gemeente heeft aangegeven dat zij in financieel zwaar weer verkeren door de coronacrisis en daarom de hand op de knip gaan houden. Dat kan flinke gevolgen hebben voor onze planning. Pas in het najaar zal bekend worden of de gemeente extra budget zal vrijmaken voor onze school.

Daarnaast moeten we een procedure starten voor een wijziging van het bestemmingsplan omdat we toch niet geheel voldoen aan de regels die daarvoor gelden. We blijven weliswaar binnen het bouwblok, maar we overschrijden het maximale aantal vierkante meters dat bebouwd mag worden binnen dan bouwblok. Dat mag namelijk maar 10% meer zijn dan het huidige gebouw. Het huidige gebouw is 994 m2 en het nieuwe gebouw 1312 m2. Die procedure starten we zo snel mogelijk.

We hebben de afspraak gemaakt met de gemeente alle voorbereidingen af te ronden, zodat alles klaar ligt op het moment dat er wel groen licht komt. De aanbesteding zal daarom ook verplaatst worden naar het najaar. Best flinke tegenvallers in het hele proces. Volgende week komen we als bouwcommissie bij elkaar met de bouwbegeleider om een en ander door te spreken.


Terug naar het nieuwsoverzicht