Onderwijsjubilea

27 september 2018

Afgelopen woensdag vierden we het jubileum van juf Hazeleger en juf Heijkamp. Het was een leuke morgen. Juf Baan vertelde een Bijbelverhaal. Dat ging over de discipelen die vissers van mensen werden. Daarna moesten de juffen wat opdrachten doen en kregen ze hun cadeaus. Vervolgens was er een workshop mozaïek maken. De kinderen hebben leuke werkstukjes gemaakt ter herinnering aan deze dag. We sloten de morgen af met een lekker broodje hamburger. Dat ging er wel in bij iedereen. Aan het begin van de middag hebben we als team genoten van een heerlijke lunch bij het Schuurtje in De Valk. We kunnen terugzien op een gezellige dag.

Bedankje van de beide jufs

25 jaar onderwijs

Wat hebben we genoten van het mooie feest gisteren. Om in zo’n leuk, klein autootje tussen de zingende kinderen door te rijden was heel bijzonder. In de gymzaal hebben we samen geluisterd naar het Bijbelverhaal. Het was fijn om zo samen de dag te beginnen en God te danken dat Hij ons al die jaren de kracht en de gezondheid gegeven heeft. Daarna werden we verwend met heel mooie cadeaus en mochten de kinderen een prachtig mozaïek maken in de lokalen. We willen alle collega’s, ouders, de contactgroep en het bestuur hartelijk bedanken voor hun bijdrage en hun inzet. Het is een onvergetelijke dag geworden.

Juf Heijkamp en juf Hazeleger


Terug naar het nieuwsoverzicht