Studiemiddag

21 februari 2020

De studiemiddag van afgelopen dinsdag was erg zinvol. We hebben veel geleerd over het leesonderwijs in het algemeen. Ook zijn we uitgebreid ingegaan op de werkwijze met begrijpend lezen. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.

Wat ook naar voren kwam is dat thuis lezen erg belangrijk is. Voorlezen is zo goed voor kinderen, dat we dit nog maar eens onder de aandacht brengen. Hierbij een hartelijke oproep aan vaders en moeders om hier werk van te maken. Het is goed voor de leesontwikkeling, woordenschat en ook voor de band met uw kind. Dat zijn de momenten waar kinderen heel erg van genieten en wat ze later nog zullen herinneren. Zulke gouden momenten zijn belangrijk!


Terug naar het nieuwsoverzicht