Home > MR

Aan onze school is een MR verbonden die bestaat uit vier personen. Er zijn twee ouders die zitting hebben in de MR en twee personeelsleden. De MR vergadert ongeveer een keer per maand.

Documenten: