Home > Welkom

Hartelijk welkom op de site van School met de Bijbel 'Ruitenbeek'.
Onze school ligt in het prachtige buitengebied Overwoud bij Lunteren. Overwoud ligt tegen Barneveld aan en is dus ook aantrekkelijk voor kinderen uit Barneveld. De school ligt in een rustige en landelijke omgeving.

De missie van de school is: Eenheid in verscheidenheid. We willen voor alle leerlingen ruimte bieden om zich te ontwikkelen op weg naar de volwassenheid. Ieder kind is anders en daar willen we rekening mee houden. De school met de Bijbel heeft de opdracht mee te werken aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke volwassenen. 

De eenheid van de school ligt vast in de grondslag van de school. De grondslag is de Bijbel en de drie belijdenisformulieren. Dat bepaalt de identiteit van de school. Vanuit deze gemeenschappelijke basis wordt er recht gedaan aan de verschillen tussen mensen. Dit geldt voor zowel leerkrachten als leerlingen en ouders. 

Om het onderwijs te ontwikkelen, maken we gebruik van het BAS-model. Dit model biedt een blauwdruk van een school. Aan de hand van dit model kan het onderwijs worden uitgebouwd tot onderwijs op maat voor alle leerlingen. Op de pagina Onderwijsconcept vindt u meer informatie over dit model.