Coöperatief leren in tafelgroepen

Het onderwijs is een instituut waar vorming plaatsvindt. De kinderen oefenen veel vaardigheden op verschillende terreinen. Door maatschappelijke ontwikkelingen is de algemene kennistoename en de leerstofhoeveelheid toegenomen. We moeten dus anders omgaan met de beschikbare kennis en de overdracht daarvan.
Volwassenen hebben in de huidige maatschappij (waar de aandacht verlegd wordt van het product naar het proces) bepaalde communicatieve sociale vaardigheden nodig die spelenderwijs op school geoefend moeten worden. De volgende vaardigheden zijn belangrijk:
leiding geven en aanvaarden
beurt afwachten en opeisen
hulp bieden en ontvangen
afspraken maken en nakomen
taak verdelen en uitvoeren
anderen corrigeren en bemoedigen

Coöperatief leren kun je toepassen als je er veel belang aan hecht dat je leerlingen opvoedt tot democratisch denken en handelen, tot samenwerken en actief leren.
Net zoals dat in de maatschappij is, moeten kinderen in kleine groepjes kunnen samenwerken, problemen oplossen en zelf zoeken naar antwoorden. Met elkaar weet je meer.

Bijlagen:


> Terug naar het BAS model