Home > Schoolplan

In het schoolplan hebben we het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het huidige schoolplan gaat over de periode 2023-2027. Per jaar wordt het schoolplan uitgewerkt in een jaarplan. Aan het eind van het schooljaar worden de resultaten vastgelegd in een jaarverslag. Samenvattingen van het jaarplan en het jaarverslag zijn te vinden in de schoolgids.