Home > Locatie Barneveld

Onderzoek vestiging in Barneveld

Onze school maakt de laatste jaren een behoorlijke groei door. Er komen veel kinderen uit het dorp Barneveld naar onze school. Om de groei beheersbaar te houden onderzoekt het bestuur de mogelijkheden om een school te stichten in het dorp Barneveld. Er is hiervoor een melding gedaan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met deze melding geeft het schoolbestuur aan een initiatief voor een nieuwe school te onderzoeken.

De school zal van dezelfde signatuur zijn als de School met de Bijbel Ruitenbeek. Deze school kenmerkt zich door een reformatorische signatuur met een open toelatingsbeleid waar iedereen zich thuis kan voelen.

Ouders met jonge kinderen van twee, drie of vier jaar kunnen bij dit onderzoek behulpzaam zijn door het initiatief te steunen. Dit kan door een vinkje te plaatsen op de site van DUO bij het initiatief van de Ruitenbeekschool. Hiermee wordt inzichtelijk of er voldoende belangstelling is voor dit initiatief. Als dit het geval is, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. Via deze link is het initiatief te vinden op de site van DUO.

Het bestuur roept daarom ouders met jonge kinderen op om dit initiatief te steunen. Ouders zijn hiermee niet verplicht om hun kind ook daadwerkelijk aan te melden. Ouders hebben tot uiterlijk 29 oktober 2023 de tijd om hun steun te betuigen.