Home > Aanmelding leerlingen

Ieder kind is welkom op onze school. We verwachten van ouders dat zij Instemmen met de grondslag van de school (de Bijbel en de belijdenisgeschriften) of deze respecteren.
De inschrijvingsprocedure is als volgt:

  • Zodra ouders voor het eerst een leerling voor onze school aanmelden, worden zij uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Deze brengt hen op de hoogte van de identiteit en de algemene zaken van de school.
  • Na aanmelding van een kleuter voor groep 1 is de procedure als volgt:
  • Na inschrijving mag de leerling een dagdeel voordat hij/zij werkelijk naar school gaat, kennismaken met de leerkracht en de groep.
  • De leerkracht neemt contact op met de ouders voor het maken van een afspraak.
  • Iedere ouder wordt in de gelegenheid gesteld vooraf met hun kind(eren) de school te bezichtigen.
  • Nieuwe leerlingen van groep 1 ontvangen een welkomstboekje.

Informatie van het CJG vindt u in de folder.

> Aanmeldingsformulier - digitaal