Home > Overblijven

Kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen, mogen op school overblijven. De leerlingen blijven over in hun eigen groep onder toezicht van hun leerkracht. Van ouders, waarvan de kinderen overblijven, wordt verwacht dat zij meedraaien in het overblijf-/pleinwachtrooster. Indien zij daarvoor niet in de gelegenheid zijn betalen zij € 1,50 per leerling per overblijfdag. De pleinwacht is van 12.15 uur tot 12.45 uur.