Lerende Organisatie

Eenheid in een schoolteam is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van leerkrachten en leerlingen. Vanuit onze identiteit geven we daar gestalte aan. De hoofdregel van de school: God zorgt voor ons, daarom zorgen wij voor elkaar is daarbij het uitgangspunt. Wederzijds vertrouwen en het elkaar respecteren zijn belangrijke elementen in de omgang met elkaar.

Het is van belang om als school een duidelijke lijn te hebben die bij iedereen helder is. Daarom dienen er goede werkomschrijvingen te zijn zodat alle werknemers weten wat van hen verwacht wordt. Ook dient er een goede overlegstructuur te zijn om het team tot een eenheid te vormen en een eenheid te laten blijven.

De ondernomen activiteiten dienen dan ook een zinvolle betekenis te hebben.

Bijlage


> Terug naar het BAS model