Probleemoplossend vermogen van het team

Veranderingen spreken niet vanzelf. Het kan op weerstanden stuiten. Dit komt omdat de dagelijkse routine wordt aangetast waardoor tijdelijke onzekerheid ontstaat. Het vraagt om doorzettingsvermogen om vernieuwingen succesvol te implementeren.

De organisatiecultuur is belangrijk. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we om met meningsverschillen? Hoe wordt er samengewerkt? Welke ondersteuning bieden we elkaar. Hoe verhoudt de persoonlijke visie zich tot de mening van het team als geheel?

De samenwerking in school dient zo optimaal mogelijk te zijn. Dit leidt namelijk tot het vergroten van het vermogen om op eigen kracht veranderingen te realiseren.

Veranderingen moeten worden gezien als vanzelfsprekend. Die behoren bij de beroepsuitoefening van een professional, waardoor een permanente leercyclus ontstaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat een aantal samenwerkingsvormen in de organisatie zijn ingebed.

Het gaat om

  • Aspiratie (innerlijke motivatie om te veranderen)
  • Bezinning en gespreksvaardigheid (het vermogen om na te denken over dieperliggende uitgangspunten)
  • Conceptdenken (actuele gebeurtenissen plaatsen in een groter samenhangend kader)

Deze vaardigheden gelden zowel het team als de individuele leerkrachten.

Bijlage


> Terug naar het BAS model