Tijdsbewustzijn en taakplanning

Tijdsbewustzijn is een noodzakelijke voorwaarde om zelfstandig te kunnen werken en leren. Leerkrachten en leerlingen moeten zich bewust zijn van hun tijdsbesteding en daarin verantwoorde keuzes maken. Als er een goed tijdsbewustzijn is, kun je met taakplanning beginnen (Zelfstandige leerhouding 3).
Kinderen moeten zich bewust zijn van tijd. Dit kan bevorderd worden door die tijd zichtbaar en meetbaar te maken.
Als kinderen niet taakgericht bezig zijn, kan het zijn dat ze niet tijdgericht bezig zijn.
Er komen ook tijdverspillers voor. Deze worden beschreven in het slotdocument Effectieve leertijd.

Bijlagen:


> Terug naar het BAS model