Agenda

Actie Tsjernobylkinderen

29 januari 2020

Nog steeds ondervinden bewoners rond Tsjernobyl hinder van de kernramp die zich daar ooit heeft afgespeeld. De gezondheid van veel mensen heeft er nog altijd onder te lijden.

In Lunteren is een stichting die jaarlijks een groep kinderen uit dat gebied een aantal weken in onze omgeving onderbrengt om in een gezonde omgeving te kunnen leven. Om daar voldoende middelen voor te hebben, wordt er jaarlijks een actie gehouden.

Op woensdag 29 januari komt er iemand van het comité op school om te vertellen over het doel van de actie. Ook zal worden uitgelegd hoe de actie in zijn werk gaat.

We hopen dat alle kinderen weer meedoen en zo een bijdrage leveren aan de hulp voor kinderen die het erg moeilijk hebben.


Terug naar het activiteitenoverzicht