Agenda

Meivakantie eerste dag

3 mei 2021

De ‘Meivakantie’ is helaas door mij verkeerd gepland. Verschillende ouders vroegen ernaar omdat leerlingen op andere scholen een week later vrij hebben. We willen daarom de data van de meivakantie aanpassen.

In de schoolgids stond dat de meivakantie van 26 april tot en met 5 mei was. Dat klopt dus niet. Het komt beter uit dat we de volgende data hanteren:

Dinsdag 27 april: vrije dag (Koningsdag)
Meivakantie: 3 mei tot en met 7 mei.

De uren die we overhouden schuiven we door naar het einde van het schooljaar. We kunnen dan eerder stoppen.

Mocht het zo zijn dat u iets gepland hebt in de week van 26 april tot en met 30 april, dan kunt u contact met mij opnemen. We zoeken dan naar een oplossing.


Terug naar het activiteitenoverzicht