Agenda

Ledenvergadering

27 oktober 2020

Het bestuur is voornemens de ledenvergadering te laten plaatsvinden op dinsdagavond 27 oktober.

Bij de nieuwsbrief van 9 oktober is de agenda voor deze vergadering verpreid.

Ondanks de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus wil het bestuur de vergadering toch door laten gaan omdat er een vacature is ontstaan in het bestuur. De voorzitter, de heer T. Aarsen, heeft aangegeven met onmiddellijke ingang te willen stoppen. Dat vinden we als bestuur erg jammer, maar we respecteren zijn keuze daarin.

Om te zorgen dat er zo weinig mogelijk kans op besmetting met corona is, houden we de vergadering in de gymzaal. Leden dienen zich van tevoren aan te melden en er zal een beperkte agenda zijn. Koffie en het gebruikelijke 'hapje en drankje' laten we achterwege.

Op deze wijze hopen we de vacature in het bestuur weer te kunnen opvullen. Het bestuur wil het liefst een nieuw bestuurslid met kennis van financiƫn. Er zijn twee leden bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Daar zijn we blij mee. Zo is het toch weer mogelijk een nieuw bestuurslid te kiezen. De invulling van het voorzitterschap zal, zoals gebruikelijk, intern opgelost worden. Voor het voorzitterschap is het wel goed dat dit gedaan wordt door een bestuurslid met wat meer ervaring binnen het bestuur. We hopen na de ledenvergadering weer een voltallig bestuur te hebben.


Terug naar het activiteitenoverzicht