Agenda

Spreekavond helft van de groepen

11 oktober 2021

De eerste spreekavond staat gepland op maandag 11 oktober. De helft van elke groep staat ingepland voor een ouderbezoek, de andere helft wordt uitgenodigd voor de spreekavond. U ontvangt daarvoor binnenkort een rooster waarop u ingepland staat.

Om een goed gesprek te hebben, ontvangt u voor ieder kind een vragenlijst. Deze lijst kan ook ingevuld worden voor de kinderen die een ouderbezoek krijgen. Het is fijn voor de leerkrachten om een compleet beeld te hebben van alle leerlingen uit de groep. Iedere leerling krijgt binnenkort een envelop met de vragenlijst mee naar huis. We verzoeken u per kind de lijst in te vullen en die in gesloten envelop weer in te (laten) leveren op school. We danken u alvast voor de medewerking.


Terug naar het activiteitenoverzicht