Home > Agenda > Bijeenkomst vrijwilligers

Bijeenkomst vrijwilligers

12 oktober 2022

Aan iedereen die in het afgelopen jaar op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de verhuizing naar Barneveld, de verhuizing naar Lunteren, de schoonmaak, het plein, het sauzen in Barneveld, de markt en wat er allemaal niet gebeurd en gedaan is, de uitnodiging om deze hele exercitie af te sluiten met een gezamenlijk buffet in school.

U kunt zich aanmelden via deze link.

Alle vrijwilligers van harte welkom. We vinden het fijn om als school en bestuur dit met elkaar op feestelijke wijze af te sluiten en onze dank hiervoor zo vorm te geven. Welkom dus! Deze uitnodiging geldt uiteraard ook voor de contactcommissie. Zij hebben ook veel werk verzet al die tijd. Het gezamenlijke etentje wordt gehouden op woensdag 12 oktober. We beginnen om 19.00 uur.


Terug naar het activiteitenoverzicht