Home > Agenda > Ledenvergadering

Ledenvergadering

27 mei 2024

Volgende maandag (27 mei) is de jaarlijkse ledenvergadering. Ouders hebben de agenda van deze vergadering en de notulen van het afgelopen jaar per mail ontvangen bij de nieuwsbrief van 23 mei. U bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.


Terug naar het activiteitenoverzicht