Home > Contact met de Medezeggenschapsraad

Hebt u vragen of opmerkingen voor de MR dan kunt u een bericht verzenden naar de voorzitter van de MR, M. Smits-van de Poll (msmits@ruitenbeekschool.nl)