Home > De Schoolvereniging

Onze school valt onder de verantwoordelijkheid van de 'Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Overwoud bij Lunteren'.
Zij is gevestigd te Lunteren, gemeente Ede.

Secretariaat:
secretaris@ruitenbeekschool.nl
p/a Ruitenbeekweg 111
6741 HB Lunteren

De grondslag van de vereniging is het eeuwig blijvend, onveranderlijke Woord van God, te weten de Heilige Schrift, overeenkomstig de erkende belijdenisgeschriften (Formulieren van Enigheid) der Gerformeerde Kerken in Nederland in 1618-1619 door de Dordtse Synode vastgesteld.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van de schoolvereniging wordt in de eerste helft van het kalenderjaar gehouden. Jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester worden gepresenteerd. Ook is de vergadering bedoeld om informatie uit te wisselen tussen leden en bestuur.

Opzeggen lidmaatschap
Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen kunnen dat doen door een mail te sturen naar: directie@ruitenbeekschool.nl. Vermeld u uw naam en adres en u wordt verwijderd uit het ledenbestand.