Aanmelden

Ieder kind is op onze school welkom op voorwaarde, dat men instemt met de grondslag of die wil respecteren.
In de maand februari/maart wordt in de Lunterse en Barneveldse Krant een advertentie geplaatst voor het aanmelden van nieuwe leerlingen voor onze school. Ook kunnen kinderen tussentijds worden aangemeld.

De inschrijvingsprocedure is als volgt:

  • Zodra ouders voor het eerst een leerling voor onze school aanmelden, worden zij uitgenodigd voor een gesprek met de directeur.
  • Deze brengt hen op de hoogte van de identiteit en de algemene zaken van de school. Na opgave van een kleuter voor groep 1 is de procedure als volgt:
  • Na inschrijving mag de leerling enkele dagdelen voordat hij/zij werkelijk naar school gaat, de school bezoeken.
  • De leerkracht neemt hierover contact met de ouders op voor het maken van afspraken.
  • Verder wordt iedere ouder in de gelegenheid gesteld vooraf met hun kind(eren) de school te bezichtigen.
  • Nieuwe leerlingen ontvangen een welkomstboekje.

Informatie van het CJG vindt u in de folder.

> Aanmeldingsformulier - digitaal