Verlof aanvragen

4 september 2021

Regelmatig komt het voor dat ouders verlof aanvragen voor een vrije dag of dagen. Er zijn heldere regels voor de mogelijkheden van verlof. Bij jubilea, bruiloften van directe familie e.d. is dat geoorloofd.

Soms vragen ouders een weekend of week vakantie aan. Dat is in zeer beperkte mate mogelijk. Alleen als er gewerkt wordt in een sector die te maken heeft met horeca of als het werk zo strikt aan de zomervakantie is verbonden dat er niet op vakantie kan worden gegaan, is het geoorloofd. Dergelijke verloven kunt u aanvragen middels een link op de website. U kunt daar de gegevens invullen. Na verzending komt de aanvraag bij de directeur binnen. Hij zal u zo spoedig mogelijk antwoorden. Officieel moet een aanvraag enkele weken voor het verlof worden aangevraagd. Zo strikt zullen we dat niet handhaven, maar het is wel fijn als het tijdig gebeurt.

Het is voor u ook goed om te weten dat ongeoorloofd verzuim door ons geregistreerd moet worden en dat deze gegevens automatisch worden doorgezonden naar de leerplichtambtenaar. Deze onderneemt actie naar de ouders van leerlingen die ongeoorloofd verzuimen. Dit kan een boete opleveren. Dat u het even weet.


Terug naar het nieuwsoverzicht