Communicatie

2 april 2020

Veel communicatie met u als ouders of met de leerlingen verloopt via Parro. Een handig middel om snel contact te hebben en dingen uit te wisselen. Verder heeft iedere leerkracht wel middelen gevonden om instructiefilmpjes te verzenden naar u. Dat blijven we op dezelfde manier doen. De leerkrachten zijn er nu aan gewend en u hopelijk ook.

Verder hebben we in de personeelsvergadering de afspraak gemaakt dat de leerkrachten in de komende periode minimaal één keer telefonisch contact met u opnemen.

Mocht u behoefte hebben aan meer contactmomenten, dan is het goed dat aan te geven bij de leerkrachten. We willen u zoveel als mogelijk is ondersteuning bieden.


Terug naar het nieuwsoverzicht