Home > Zuinig zijn op de spullen van school

Zuinig zijn op de spullen van school

29 februari 2024

We hebben al eens eerder in de nieuwsbrief melding gemaakt van de vernielzucht van sommige kinderen. Dat begint klein met een gat in je gum te boren tot grotere zaken als een chromebook onklaar maken e.d. Sommige kinderen peuteren toetsen van het toetsenbord en dat is bijna niet meer te repareren.

We willen kinderen toch wat meer verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen. Daar hoort ook bij dat dingen niet gratis zijn. Als kinderen moedwillig spullen vernielen is het redelijk dat ze dat vergoeden. Ik heb het dan niet over dingen die kapot gaan door slijtage of iets dergelijks, dat valt de gebruiker niet aan te rekenen. Maar dingen kwijt maken, of met opzet of verkeerd gebruik vernielen, kan niet door de beugel.

Het kan dus voorkomen dat u daar een berichtje over krijgt van een leerkracht. Daarbij zou het goed zijn als de dader zijn of haar eigen spaarpot moet aanspreken zodat de 'pijn' gevoeld wordt.

We benadrukken regelmatig dat kinderen zuinig moeten zijn op spullen van school en van anderen. We hopen daar toch wat vooruitgang in te kunnen boeken. Het is goed dat het besef bij kinderen landt dat je niet onverantwoord met spullen om mag gaan.


Terug naar het nieuwsoverzicht