Home > Onderwijsconcept

We werken op onze school met het BAS-model. BAS staat voor: Bouwen aan een Adaptieve School.

Het BAS-model is ontwikkeld door het Seminarium voor orthopedagogiek te Utrecht. Alle aspecten van het onderwijs zijn op een logische wijze ondergebracht in een matrix. Het model is te vinden onder het kopje model. Per cel is een toelichting gegeven op de inhoud van de cel en de wijze waarop we er als school gestalte aan hebben gegeven.