Onderwijsconcept

We hebben er als team voor gekozen om te gaan werken met het BAS-model. BAS staat voor: Bouwen aan een Adaptieve School. 

Het BAS-model is ontwikkeld door het Seminarium voor orthopedagogiek te Utrecht. Alle aspecten van het onderwijs zijn op een logische wijze ondergebracht in een matrix. Op onze website is dit model te vinden onder het kopje model. Per cel is een toelichting gegeven op de inhoud van de cel en de wijze waarop we er als school gestalte aan hebben gegeven. Cellen die we al hebben gehad zijn gevuld met informatie. De overige cellen zullen in de toekomst volgen. 

In de inleiding wordt uit de doeken gedaan hoe we werken aan het model en waar we als school voor staan.