Home > Sociale vaardigheden

Er wordt op school systematisch gewerkt met een leergang sociale vaardigheden. Een keer per week komt dit aan de orde. Met de leerlingen wordt nagedacht over allerlei vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren.

Het werken aan sociale vaardigheden gebeurt op twee niveaus:

 1. Preventief
  1. Sova
  2. Gesprekken met leerlingen in de bovenbouw
  3. Activiteiten:
   • Wedstrijden (Kinderboekenweek, voetbal, korfbal)
   • Schoolreizen
   • Koninginnedag
     
 2. Curatief
  1. Pedagogisch Leerlingvolgsysteem
   Een keer per jaar wordt het PLVS afgenomen. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe leerlingen sociaal-emotioneel functioneren. Voor leerlingen die uitvallen wordt een handelingsplan gemaakt.
  2. Leerlingbesprekingen
   Individuele leerlingen of groepen kunnen besproken worden op een personeelsvergadering. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de incidentmethode.
  3. Pestprotocol
   Er is op school een pestprotocol aanwezig
  4. Leerlingen persoonlijk aanspreken
   Leerlingen die afwijken van de gemaakte afspraken worden in de groep gecorrigeerd. Dit gebeurt op een respectvolle manier, zonder dat het ongewenste gedrag al teveel aandacht krijgt.
   Correctie van verkeerd gedrag vindt voornamelijk plaats onder vier ogen. Leerlingen moeten hun eigen gedrag benoemen en ook het gewenste gedrag verwoorden.
   Daarna worden er afspraken gemaakt over het gedrag van de leerlingen en eventueel de sancties.