Effectieve leertijd

De onderwijstijd dient zo effectief mogelijk gebruikt te worden. Dat betekent dat we alert dienen te zijn op tijdverspillers op schoolniveau, klassenniveau en individueel niveau. Bevordering van tijdsbewaking en taakgerichtheid is van groot belang bij het effectief gebruiken van de leertijd. Het laatste wordt beschreven in het slotdocument tijdsbewaking en taakplanning.

> Slotdocument effectieve leertijd
> Observatieformulier taakgerichtheid


> Terug naar het BAS model