Groepsvorming

De leerkracht dient het goede voorbeeld te geven, wat je van de leerlingen verwacht moet je zelf ook doen. Dit biedt leerlingen veiligheid, daardoor zullen ze
zich thuis voelen in de groep.

Bij een positieve groep kun je denken aan:

 • elkaar respecteren (bv. complimenten geven)
 • elkaar helpen
 • je bent samen een groep
 • naar elkaar luisteren
 • kinderen durven zich te uiten
 • de leerkracht benoemt positieve aspecten van de kinderen
 • vertrouwensrelatie
 • sfeer
 • taakgericht werken
 • excuses aanbieden
 • gevoelens uiten
 • problemen durven oplossen
 • durven falen.

Om pesten te voorkomen en te bestrijden hebben we een pestprotocol opgesteld.

> Slotdocument groepsvorming
> Pestprotocol
> Pestprotocol bijlage
> Draaiboek pesten


> Terug naar het BAS model