Structuur - inrichting

Ruimtes en ruimtefactoren binnen onze school zijn niet neutraal. Ze beïnvloeden het gedrag en welbevinden van de leerlingen en de collega's.

Het is een gegeven dat mensen zich positiever gaan gedragen als ze zich in een ruimte bevinden die ze als plezierig ervaren. Ruimte is niet alleen van invloed op het gedrag, maar ook op veel gehanteerde werkvormen en communicatiegedrag.

Veiligheid, sfeer, flexibiliteit en uitdaging zijn sleutelwoorden bij de inrichting van al onze ruimtes binnen de school. In het slotdocument zijn de gemaakte afspraken vastgelegd.

> Slotdocument


> Terug naar het BAS model