Home > Agenda > Weekopening

Weekopening

26 september 2022

Maandag gaat de weekopening over Lucas 19:11-27. Daar staat de gelijkenis van de tien ponden. De Heere deelt Zijn genade uit en de vraag is of wij dat horen en er Hem dank voor brengen.


Terug naar het activiteitenoverzicht