Bericht van de MR

2 juli 2020

Om de drie jaar zijn de MR-leden aftredend en herkiesbaar. Vanuit het personeel was dit juf van Hoorn. Zij is herkozen en zal weer een periode voor haar rekening nemen. Van de oudergeleding is Dhr. W. Kieft aftredend en herkiesbaar. Als er geen tegenkandidaten ingediend worden is Dhr. Kieft herkozen. Hij heeft aangegeven zich opnieuw een periode te willen inzetten voor de MR.

Mocht u zich als tegenkandidaat willen opgeven voor de vacature in de MR, dan kunt zich tot 16 juli aanmelden bij een van de MR-leden. In dat geval organiseren we na de zomervakantie een verkiezing.

Voor sommige ouders is de vraag wat de MR doet. Wij vergaderen ongeveer zes keer per jaar. We bespreken in de vergaderingen bepaalde beleidszaken, ideeën die er zijn vanuit school of ouders en werken we samen met het bestuur en de raad van toezicht. Over sommige onderwerpen mag de MR advies geven. Dit doen we in het belang van onze leerlingen!


Terug naar het nieuwsoverzicht