Home > Nieuws van de MR

Nieuws van de MR

27 juni 2024

Op woensdagavond 19 juni 2024 hebben we als MR weer bij elkaar gezeten om het een en ander te bespreken rondom school. Ook hebben twee leden van de Raad van Toezicht (dhr. van Huigenbos en dhr. Achterstraat) een gedeelte van de vergadering bijgewoond. We hebben o.a. de nieuwe bestuursstructuur samen besproken en gekeken naar het Toezichtskader. Verder bespraken we als MR o.a. de bestuursnotulen, de formatie voor het nieuwe cursusjaar en de scholing voor de nieuwe MR-leden.

We namen afscheid van Juf Smits die haar taken als voorzitter neerlegt. We willen haar vanaf deze plaats hartelijk bedanken voor het vele werk wat ze heeft gedaan voor de MR. De nieuwe voorzitter van de MR is vanaf nu Juf Kooij.

Mocht u vragen hebben voor ons als MR, spreek ons gerust aan of mail naar mr@ruitenbeekschool.nl.

Een hartelijke groet,
Juf Kooij (voorzitter), Rinske van Klompenburg (secretaris), Wim Kieft en Juf Kole


Terug naar het nieuwsoverzicht