Home > Agenda > Excursie groep 7

Excursie groep 7

10 februari 2023

Vrijdagmiddag 10 februari gaan we met groep 7 naar het Statenbijbelmuseum. Het is een interessant museum over het ontstaan van de Statenbijbel en welke varianten er allemaal bestaan. Bij geschiedenis is er een hoofdstuk gewijd aan dit onderwerp. Dit is dus een leuke aanvulling op het lesprogramma.

Inmiddels hebben zich genoeg chauffeurs aangemeld. Heel fijn, dank daarvoor.

We vertrekken om 11.45 uur en hopen om ongeveer 16.00 uur weer terug te zijn op school.

Voor de zekerheid vermeld ik hier nog even de aangemelde chauffeurs: Van den Broek, Kwetters, Klop, Van Putten en Waayenberg.


Terug naar het activiteitenoverzicht