Attributie

Onder attributie verstaan we de gewoonte van leerkrachten en leerlingen om hun succes of falen ergens aan toe te schrijven. Waarom is iets geslaagd of mislukt?

De leerkracht dient zich ervan bewust te zijn dat hij een bepaalde kijk op een kind heeft. Deze kijk is van invloed op de prestaties van de leerling. Als de leerkracht veel verwacht van een kind en een positieve benadering heeft, zal dat de resultaten ten goede komen. Daarnaast heeft ook de leerling verwachtingen van zichzelf. Het is de taak van de leerkracht dit te weten van de leerlingen. Juist bij kinderen die een negatief zelfbeeld hebben, is een positieve inbreng van de leerkracht noodzakelijk. Dat geldt voor alle leerlingen maar bij deze leerlingen is dat nog veel meer noodzakelijk.

Bijlagen:


> Terug naar het BAS model