Handelingsplanning

Groeps- en leerlingbesprekingen hebben een vaste plaats binnen onze school. Ze staan structureel ingepland op de jaarplanner en zijn onderdeel van een uitgebreid vergadersysteem. Hierdoor kan de onderwijskwaliteit regelmatig geëvalueerd worden en waar mogelijk verbeterd.

> Slotdocument


> Terug naar het BAS model