Vormen van samenwerken

Het is belangrijk er zorg voor te dragen dat alle leerkrachten betrokken zijn bij besluitvorming betreffende zaken die het onderwijs aangaan.

De organisatiestructuur dient zo te zijn dat er maximale inspraak mogelijk is over de kwaliteit van het onderwijs. Deze structuur dient er tevens toe de betrokkenheid te stimuleren en de medewerkers mede verantwoordelijkheid te geven voor het schoolbeleid en de kwaliteit ervan.

Hoe meer mensen er betrokken zijn, hoe meer kennis en ervaring ingebracht wordt. Hoe groter de betrokkenheid hoe duidelijker wordt welke kwesties de beslissingen beïnvloeden.

Grotere betrokkenheid bij besluiten geeft ook grotere betrokkenheid bij de implementatie.

Het meedenken in dit proces verhoogt de vaardigheden en bekwaamheden van teamleden.

Bijlage


> Terug naar het BAS model