Agenda

Koningsspelen

23 april 2021

De Koningsspelen staan gepland voor vrijdag 23 april. We willen een alterna-tieve invulling geven aan deze morgen op school. We beginnen de dag met een ontbijt in de klassen. De kinderen hoeven niet thuis die morgen niet te eten. We verzoeken u wel om uw kind een bord mee te geven. Daarmee voorkomen we teveel afval. Bestek hebben we wel genoeg op school, daar zorgen wij voor, maar het is wel fijn als ieder kind een bord bij zich heeft.

De leerkrachten regelen zelf een programma voor hun groep. Er is echter een onderdeel wat wel school breed geregeld wordt om er toch nog een sportieve kant aan te geven. Dat leest u onder het kopje sponsorloop.

Sponsorloop
We houden vrijdag ook de sponsorloop voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. De leerlingen hebben een lijst gekregen waarop ze hun sponsors kunnen noteren. Ik kreeg de vraag of ouders mogen komen kijken. Dat kan wel, onder voorwaarde dat de 1,5 meter regel strikt in acht wordt genomen. Voor de duidelijkheid geef ik hier ook het rooster wanneer welke groep aan de beurt is. Dat kan er ook voor zorgen dat u meer gespreid aanwezig bent.

11.00-11.30 Groep 3/4 Voetbalveld
11.00-11.30 Groep 5 Schoolplein
11.30-12.00 Groep 6/7 Schoolplein
11.30-12.00 Groep 7/8 Voetbalveld

We hopen op een sportief evenement en dat de leerlingen natuurlijk veel rondjes rennen. We werken met gym aan een goede conditie. Dat kan zich nu uitbetalen!
We zijn benieuwd naar de opbrengst van deze actie. Doe je best, jongens en meisjes.


Terug naar het activiteitenoverzicht