Agenda

Schoolreisje

25 juni 2021

De schoolreizen vinden plaats op vrijdag 25 juni.
De leerlingen van de kleutergroepen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Daar wordt voor gezorgd.

Programma
Groep 1 en 2: Maisdoolhof € 9,50
Groep 3-5: Malkeschoten € 8,50
Groep 6-7: Klimbos € 15,00

Er zijn kosten verbonden aan deze activiteiten. Daarom verzoeken we u een vrijwillige bijdrage te leveren hiervoor.
Het bedrag voor uw kind(eren) kunt u overmaken naar het rekeningnummer van school: NL07RABO0337500371 o.v.v. Schoolreis en de naam van uw oudste kind dat bij ons op school zit.

Tijden
Hieronder vindt u de tijden voor de schoolreizen.
Groep 1 en 2: 09.30-14.00
Groep 3-5: 09.15-15.00
Groep 6-7: 08.15-14.15
Groep 8 heeft vrij op deze dag.


Terug naar het activiteitenoverzicht