Home > Agenda > Inspectiebezoek

Inspectiebezoek

4 oktober 2022

Op 4 oktober komen de inspecteurs opnieuw opdraven. Op deze dag zullen er gesprekken zijn met de commissie van toezicht, de MR, verschillende teamleden en leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Daarnaast willen de inspecteurs nog wat flits klassenbezoeken doen. Ook zal er nog een gesprek zijn met juf Verwoerd en mij over de organisatie en de leerlingenzorg. Aan het einde van de dag doen de inspecteurs verslag van hun bevindingen. We hopen op goede besprekingen en uiteraard een positieve uitkomst waarbij goede tips altijd welkom zijn om ons werk te verbeteren.


Terug naar het activiteitenoverzicht