Regel van de week

15 januari 2021

Deze week is de regel: Een goed nieuw jaar gewenst.

Vorige week ben ik dat vergeten in de nieuwsbrief te zetten. Daarom nu alsnog een nieuwjaarswens voor u. We wensen u Gods zegen toe voor het nieuwe jaar en hopen dat er ook weer een tijd aanbreekt dat we elkaar in goede gezondheid weer op de gewone wijze kunnen ontmoeten. In alle onzekerheden van het leven, die we nu extra ondervinden, blijkt eens te meer dat het Woord van onze God blijft tot in der eeuwigheid. Zelfs als kerkdiensten niet of nauwelijks bezocht kunnen worden, kan het toch nog doorgaan. Zo ook met de Bijbelvertellingen van school. Wat een uitkomst dat het mogelijk is om het Woord te delen, al is het in digitale vorm. De Heere gebruikt het om ook met dit middel Zijn Woord door te laten gaan. Hopelijk ook tot zegen voor u.


Terug naar het nieuwsoverzicht