Home > Wonderlijk gemaakt

Wonderlijk gemaakt

13 januari 2023

We hebben eerder dit jaar een voorlichtingsavond gehad over de methode Wonderlijk gemaakt. Deze leergang is gemaakt om inhoud te geven aan de seksuele vorming van de kinderen. Dit is een onderwerp dat in nauwe samenwerking met u als ouders gestalte moet krijgen. Het is allereerst de taak van de ouders en de school wil daarbij aansluiten.

Het is het mooist als de lessen van Wonderlijk gemaakt ook thuis besproken worden. Dan kan de leerkracht daarbij aansluiten. Ouders ontvangen een ouderboekje van Wonderlijk gemaakt waarin beschreven staat wat er gedaan wordt op school. U kunt dat gebruiken om ook thuis met uw kind in gesprek te gaan over dit onderwerp.

We hopen dat we zo samen op kunnen trekken om onze kinderen in de juiste omgeving te helpen op de weg naar de volwassenheid. Het is beter om tijdig er zelf mee te beginnen dan dat ze de kennis op straat opdoen.


Terug naar het nieuwsoverzicht