Lessen Wonderlijk gemaakt

23 januari 2020

In de groepen wordt weer gestart met de lessen uit de methode Wonderlijk gemaakt. Dit zijn lessen over seksuele vorming. (SEVO). Vorig jaar hebben alle ouders een boekje gehad met informatie over deze lessen.

Het doel is dat thuis en school hier samen invulling aan geven. Het is goed als leerlingen thuis als eerste op worden voorbereid op deze lessen. De leerkrachten informeren u over de planning van de lessen.

Ouders van leerlingen uit groep 1 en nieuwe ouders ontvangen via de leerkracht ook een exemplaar van het ouderboekje van de methode.

We willen op deze manier onze kinderen op een goede, Bijbelse manier in aanraking brengen met seksuele vorming. Dat kan het beste in de beslotenheid van het gezin en binnen de veilige omgeving van de klas op school.

We hopen hiermee kinderen bagage mee te geven op hun levensweg.


Terug naar het nieuwsoverzicht