Actiecomité

31 januari 2020

We hebben u al eerder meegedeeld dat er een actiecommissie is ingesteld om geld in te zamelen voor het nieuwe schoolplein. We hebben al een fietstocht gehad en er staat een grote markt aan te komen. Dat zijn mooie activiteiten. In de toekomst zullen er meer dingen georganiseerd gaan worden.

Om het team niet te zwaar te belasten kwam uit de klankbordgroep het idee naar voren om een comité op te richten van ouders die zich bezig gaat houden met het bedenken en organiseren van dergelijke acties. Het is goed voor de betrokkenheid en ouders kunnen weer veel meer mensen bereiken dan wij. Dat noemen we wel een win-win-situatie.

Bij deze dus de oproep om u aan te melden als lid van dit comité. U kunt dat doen door een mail te sturen naar juf Heijkamp: gsheijkamp@ruitenbeekschool.nl

Het is de bedoeling dat dit comité ook gaat meewerken aan de organisatie van de markt die in mei gepland staat.


Terug naar het nieuwsoverzicht