Rapporten

4 februari 2021

Volgende week vrijdag krijgen de leerlingen van de groepen 2 tot en met 8 hun rapport mee naar huis. De rapporten zijn niet volledig zijn omdat er nog geen cito-toetsen zijn afgenomen. Daarnaast zijn er de laatste weken ook geen methodetoetsen gemaakt en/of observaties gedaan. Wellicht dat het beeld daarom iets vertekend is. Het lijkt ons echter wel goed dat we een weergave geven van de resultaten van de eerste periode van het jaar. In het rapport komt een blad waarmee toegelicht dat het rapport afwijkt van wat gebruikelijk is.

Eigen bijdrage rapport
Om voor later een goede herinnering te hebben aan deze bijzondere tijd voegen we aan het rapport de bovengenoemde brief toe. Daarnaast mogen leerlingen (samen met hun ouders) zelf een rapport maken over de afgelopen periode. Bekijk het model hiervoor.

We verzoeken u dit samen met uw kind in te vullen en te mailen naar de leerkracht van uw zoon of dochter. De leerkracht zorgt dat het rapport geprint wordt en in het rapportboekje terecht komt. Voor later is dat een mooie herinnering aan deze tijd.


Terug naar het nieuwsoverzicht