Home > Ledenvergadering

Ledenvergadering

1 juni 2024

Afgelopen maandag was de jaarlijkse ledenvergadering van de schoolvereniging. Fijn dat er, voor ons doen, ruime belangstelling was. Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van verschillende betrokkenen. Henk Boone en Kil van Eck zijn afgezwaaid als leden van de Commissie van Toezicht. Martijn Kamerman heeft afscheid genomen als bestuurslid. We danken hen voor de grote betrokkenheid bij school en de inzet die er in de afgelopen jaren geleverd is. Er zijn heel wat uren besteed aan de school. Dat gebeurde veelal achter de schermen en is niet altijd zo zichtbaar. Daarom is een woord van dank zeker op zijn plaats. Het is toch allemaal vrijwilligers werk. Het is mooi wanneer er zo’n inzet is voor de school.

De nieuwe bestuursstructuur is inmiddels ingegaan. In deze structuur heb ik nu de functie van directeur-bestuurder. De heren Arie Achterstraat, Maarten Bouwheer, Theo van Huigenbos, Albert Morren en Albert ten Voorde vormen de Raad van Toezicht. Arie Achterstraat is gekozen tot voorzitter van deze Raad. Albert Morren blijft de rol van secretaris houden. In het nieuwe cursusjaar starten we met een nieuwe vergaderstructuur die passend is bij de nieuwe taakverdeling. We hebben een lang traject achter de rug en hebben al veel dingen voorbereid voor de nieuwe werkwijze. We zullen gaan ervaren hoe een en ander zal gaan werken.


Terug naar het nieuwsoverzicht