Home > BSO/PSZ

BSO/PSZ

29 september 2022

Afgelopen maandag heeft het bestuur vergaderd over de voortgang in het proces om een PSZ en BSO op te zetten. Het grootste probleem waar we tegen aanlopen is dat we geen ruimte beschikbaar hebben. We hebben al allerlei scenario’s onderzocht, maar zonder bevredigend resultaat.

We willen het liefst op ons terrein een oplossing realiseren. Daar is echter een vergunning voor nodig, wat de nodige tijd vergt om voor elkaar te krijgen. Het gaat ons waarschijnlijk niet lukken om voor 1 januari dat allemaal rond te hebben. Daar komt nog bij dat we eerst moeten weten wat de financiële afwikkeling van de bouw oplevert. Dan weten we ook wat we te besteden hebben aan een voorziening voor de BSO en PSZ.

Het bestuur heeft daarom besloten de start van de PSZ op te schorten tot medio 2023. De BSO willen we wel van start laten gaan. Als er nog geen ruimte buiten het gebouw beschikbaar is, doen we dat in school. Hetzelfde is de bedoeling met groep 0. U kunt er dus van uitgaan dat zowel groep 0 als de BSO in januari van start gaan. Voor de BSO informeren we u binnenkort over de mogelijkheden om aan te melden.


Terug naar het nieuwsoverzicht