Home > Ouderavond

Ouderavond

17 november 2022

Afgelopen maandagavond hebben we de ouderavond gehad over het onderwerp seksuele vorming. Het was een mooie avond waarin er veel gelegenheid was voor interactie tussen ouders en waarin het belang van dit onderwerp duidelijk ter sprake kwam.

Mieneke Aalberts die de avond verzorgde, had een treffend voorbeeld waarmee ze aangaf hoe belangrijk het is om hier aandacht aan te besteden in de opvoeding. Als we onze kinderen leren fietsen beginnen we daar op tijd mee en besteden daar veel aandacht aan. We wachten daar niet mee tot onze kinderen twaalf jaar zijn en we doen het ook niet af met een boekje waarin staat hoe je moet leren fietsen. Om ze vervolgens aan hun lot over te laten. Laten we dat dan zeker niet doen bij de seksuele vorming.

Er komt veel en al jong op onze kinderen af. Het is daarom goed om als ouders daarin het voortouw te nemen en het niet over te laten aan wat ze op straat aan informatie opdoen. We hopen in januari weer met de lessen op school te beginnen. U krijgt als ouder een informatieboekje waarin de informatie met u gedeeld wordt. Het zou fijn zijn als u de onderwerpen die ter sprake komen thuis ook bespreekt. Dan kunnen wij als school mooi daarbij aansluiten.


Terug naar het nieuwsoverzicht